Til skoler

Bliv klogere på tang

Her finder du information og materialer, som kan bruges til undervisning.
Tang, eller makroalger som det også kaldes, er en stor gruppe med over 400 arter blot i de danske farvande. Der er et stort potentiale i at udnytte tang som en bæredygtig ressource inden for adskillige områder.
Fx er tang ikke bare spiseligt, men også sundt – både for mennesker og husdyr. Tang kan også bruges til at producere biogas eller bioethanol, som byggemateriale, i medicin og hudplejeprodukter, som konsistensregulerende tilsætningsstof i fødevarer og meget mere. Samtidigt fotosyntetiserer tang og optager derved CO2 og frigiver O2. CO2 optagelsen har stor betydning for mængden af CO2 i atmosfæren og dermed for vores klima. Når CO2 opløses i havvandet, dannes der kulsyre, og havets pH værdi falder. Det kaldes forsuring, og gør det sværere for kalkdannende organismer, som snegle og muslinger, at danne kalkskaller. Tangens optagelse af CO2 forebygger forsuring. Tang behøves hverken landareal, ferskvand, pesticider eller gødning for at gro, og faktisk optager tang overskydende næringsstoffer i havet. På alle måder er tang en vigtig organisme i havet.
I undervisningen kan tang dække områder under Undervisningsministeriets Læreplan som økologi, bæredygtighed og miljøbeskyttelse.

Tang – havets skove

Se film

Tang – en bæredygtig ressource

Se film

Folder om tang

Download

Vild med viden bogserie om tang

read more

Artikel om tang som fremtidens naturressource

Download

Film om tang

Se film på YouTube

Lav biogas af tang

Download

Skema til tangbestemmelse

Download